Đá Pumice Indonesia [1Kg]

(10 đánh giá của khách hàng)

15.000 

Đá Pumice Indonesia có các kích thước sau:

  • Loại nhỏ từ 3-5mm,
  • Loại trung bình 5-8mm,
  • Loại to 10-20mm
  • Loại rất to từ 20-40mm.
All in one