Đĩa Lót Chậu Đất Nung Đủ Kích Thước

(10 đánh giá của khách hàng)

15.300 

Đĩa Lót Chậu Đất Nung Đủ Kích Thước

  • Size 7cm: đường kính lòng đĩa 7cm
  • Size 10cm: đường kính lòng đĩa 10cm
  • Size 12cm: đường kính lòng đĩa 12cm
  • Size 14cm: đường kính lòng đĩa 14cm
  • Size 17cm: đường kính lòng đĩa 17cm
  • Size 20cm: đường kính lòng đĩa 20cm
All in one