Giá Thể Trồng Kiểng Lá Namix – Túi 2.5kg (10dm3)

78.000 

  • Giá thể trồng kiểng lá Namix được sản xuất chuyên trồng các loại cây cảnh trong nhà và kiểng lá.
  • Các thành phần chính của giá thể được phối trộn từ nhiều thành phần như: Phân hữu cơ, dừa chips, vỏ thông, giá thể đá Perlite, đá Pumice… Bổ sung Trichoderma spp. và Bacillus Thuringiensis. Nhằm đảm bảo giá thể trồng cây luôn có độ tơi xốp và thoáng khí giúp cây phát triển tốt.
All in one