Category Archives: COLOCASIA

Cây Colocasia (chi Colocasia) là những loài thực vật rất phổ biến từ các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới của châu Á, thuộc Họ Araceae. Chi này bao gồm khoảng 25 loài (ngày nay chỉ có 11 loài được chấp nhận) có thể trồng được cả trong nhà và ngoài trời.

All in one