Chậu Đất Nung Đủ Các Hình Dáng Kích Thước

(9 đánh giá của khách hàng)

60.000 

Chậu Đất Nung Đủ Các Hình Dáng Kích Thước

Chất liệu: đất nung

Màu sắc: nâu đất

Kích thước: (đường kính miệng x chiều cao)

  • 24×10
  • 16×12
  • 22×27
  • 16×18
  • 19×22
  • 14×16
All in one