Category Archives: GIÁ THỂ

Thực chất, giá thể là cách gọi chung nói về hỗn hợp của những loại vật liệu. Chúng có khả năng giữ nước, có độ thông thoáng và chứa lượng chất dinh dưỡng dồi dào giúp cây phát triển. Không có một vật liệu đơn lẻ nào có thể đáp ứng đầy đủ các yếu tố trên. Do đó, giá thể được phối trộn ít nhất hai thành phần theo tỷ lệ hợp lý. Với mục đích nhằm tận dụng ưu điểm của từng loại riêng biệt.

All in one