Category Archives: ANTHURIUM

Cây Anthurium là tên một chi có khoảng trên dưới 1.000 loài thực vật biểu sinh lâu năm, có nguồn gốc từ các khu vực Trung Mỹ, Bắc Nam Mỹ và Caribe. Được phát hiện lần đầu vào năm 1876 ở Colombia. Tại Việt Nam, bắt nguồn từ cây giống du nhập có bông hoa màu đỏ đặc trưng trước đây và được ưu ái đặt cho cái tên “Hồng Môn”.

All in one