Vỏ Thông Trồng Lan Đã Qua Xử Lý – Size 2x3cm 1x2cm 0.5 cm

(10 đánh giá của khách hàng)

12.000 

Vỏ Thông Trồng Lan Đã Qua Xử Lý

  • Vỏ thông 2x3cm được dùng cho lớp dưới cùng của chậu
  • Vỏ thông 1×2 được dùng cho lớp giữa chậu
  • Vỏ thông 0,5cm được dùng cho lớp trên cùng của chậu
  • Vỏ thông vụn đỗ được dùng cho ươm kie
All in one