Cây Đuôi Công – Calathea Lubbersiana

225.000 

  • Cây tên Khoa học là Calathea Lubbersiana.
  • Cây có gân lá sọc trắng rất đẹp, cây dáng đứng, có nhiều nhánh và sai ra nhánh mới.
  • Cây khá dễ chăm.
  • Size: D12cm (chậu nhựa). Cây cao khoảng 20-25cm (tính luôn chậu)
All in one