Cây Anthurium Clarinervium

(7 đánh giá của khách hàng)

65.000 

❎ Mô tả sản phẩm:

📷 Ảnh minh họa thể hiện hình ảnh cây trưởng thành và những đặc tính dễ nhận biết của cây Anthurium Clarinervium.

🌴 Cây Anthurium Clarinervium thực tế: 1 chậu từ 4 – 6 lá, rễ ổn định. Bạn có thể lướt đến ảnh cuối để xem hình cây thực tế.

⛔ Lưu ý: Hình chụp và kích thước được đo đạc thủ công nên có sai số và chênh lệch chút ít so với thực tế.

All in one