Cây Philodendron Bipinnatifidum Little Hope (Cây Hy Vọng)

119.000 

Tên khoa học

  • Cây Philodendron Bipinnatifidum Little Hope

Tên thường gọi

  • Cây Hy Vọng
  • Trầu Bà Cánh Phượng

Kích thước chậu cây

  • Chậu hai lớp hình trụ đứng, đường kính 10cm và cao 20cm
  • Chậu gồm nhiều gốc với rễ đã chuyển hoàn toàn sang dạng rễ thuỷ sinh (mọc dưới nước không thối).
All in one