Cây Schefflera Emarginata Dáng Mảnh

280.000 

  • Cây tên Khoa học là Schefflera Emarginata. Cây có lá mảnh rất đẹp, cây dáng đứng, có nhiều nhánh nhỏ và sai ra nhánh mới.
  • Cây dễ chăm và dễ trồng.
  • Cây có lá như hình rẻ quạt rất đẹp.

2 tùy chọn:

  • Chậu nhựa: D6-8cm. Cây cao khoảng 15-20cm (tính luôn chậu)
  • Chậu gốm: Đường kính <15cm (random). Cây được uốn từ cây cao 15-20cm.
All in one