Cây Philodendron Gloriosum White Vein

(5 đánh giá của khách hàng)

75.000 

  • 📷 Ảnh minh họa thể hiện hình ảnh cây trưởng thành và những đặc tính dễ nhận biết của cây Philodendron Gloriosum White Vein.
  • 🌴 Cây Philodendron Gloriosum White Vein thực tế: 1 chậu từ 3-4 lá có kích thước 4-6 cm, rễ ổn định. Bạn có thể bấm chọn phân loại để xem thêm ảnh.
  • ⛔ Lưu ý: Hình chụp và kích thước được đo đạc thủ công nên có sai số và chênh lệch chút ít so với thực tế.
All in one