Sen Đá Chuỗi Ngọc Lam Size 10-12cm

(10 đánh giá của khách hàng)

38.000 

Sen đá chuỗi ngọc lam size trung bình đường kính 10-12cm.

All in one