Hãy cùng OnlyPlants VN tìm hiểu top 10 loài Monstera – trầu bà lá xẻ Nam Mỹ phổ biến nhất hiện nay qua video của Youtuber Troopi – Tiệm Cây Trong Nhà

YouTube player

 

Monstera Acuminata

Monstera Acuminata - OnlyPlants VN
Monstera Acuminata – OnlyPlants VN

Monstera Siltepecana

Monstera Siltepecana - OnlyPlants VN
Monstera Siltepecana – OnlyPlants VN

Monstera Pinnatipartita

Monstera Pinnatipartita - OnlyPlants VN
Monstera Pinnatipartita – OnlyPlants VN

Monstera Peru

Monstera Peru - OnlyPlants VN
Monstera Peru – OnlyPlants VN

Monstera Adansonii

Monstera Adansonii - OnlyPlants VN
Monstera Adansonii – OnlyPlants VN

Monstera Standleyana

Monstera Standleyana - OnlyPlants VN
Monstera Standleyana – OnlyPlants VN

Monstera Borsigiana

Monstera Obliqua

Monstera Obliqua - OnlyPlants VN
Monstera Obliqua – OnlyPlants VN

Monstera Esqueleto

Monstera Esqueleto - OnlyPlants VN
Monstera Esqueleto – OnlyPlants VN

Monstera Deliciosa

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one