Cùng OnlyPlants VN tìm hiểu 10 giống cây Philodendron được yêu thích nhất của Youtuber Kaylee Ellen

YouTube player

 

Philodendron Melanochrysum (Philodendron Melano)

Philodendron Splendid (Melanochrysum x Verrucosum)

Philodendron Serpens

Philodendron Florida Beauty (Trầu Bà Cánh Én Var)

Philodendron El Choco Red

Philodendron Gloriosum (Philodendron Glori)

Philodendron Jose Buono

Philodendron Billitiae (Cây Hồng Hạc Cuống Cam)

Philodendron Montanum

Philodendron Snow Drif

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one