Sen Đá Ngọc Bích Size 10-12cm

(10 đánh giá của khách hàng)

39.000 

Sen đá ngọc bích size trung bình đường kính 10-12cm.

All in one