Phân Gà Hữu Cơ Nhập Khẩu Viên Nén KieuFarm 5kg

(10 đánh giá của khách hàng)

55.000 

Phân Gà Hữu Cơ Nhập Khẩu Viên Nén KieuFarm

  • Thành phần Hữu cơ: 70%; Tỷ lệ C/N: 12%; pH: 5; Độ ẩm: 25%
  • QĐ lưu hành số: 2430/QĐ-BVTV-PB ngày 19/08/2019
  • Mã Phân bón: 21884
All in one