Sen Đá Liên Đài Trắng Size 10-12cm

(10 đánh giá của khách hàng)

Giá gốc là: 50.000 ₫.Giá hiện tại là: 39.000 ₫.

Sen đá liên đài trắng size trung bình đường kính 10-12cm.

All in one