Sen Đá Chuỗi Ngọc Bi Size 7cm

Original price was: 60.000 ₫.Current price is: 22.999 ₫.

Sen đá chuỗi ngọc bi size bé đường kính 7cm.

All in one