Cây Xương Rồng Aster Cactus

85.000 

Cây Xương Rồng Aster Cactus

  • Mỗi cây mỗi hình dáng khác nhau nên sẽ không giống 100%, độ giống như hình khoảng 80-90%.
  • Có thể cắt tỉa cành lá để cây có dáng đẹp như mong muốn.
  • Cây gửi đi sẽ không có hoa sẵn.
All in one