Cây Epipremnum Pinnatum Skeleton Key – Cây Chìa Khoá

(1 đánh giá của khách hàng)

145.000 

  • Ảnh minh họa thể hiện hình ảnh cây trưởng thành và những đặc tính dễ nhận biết của Cây Epipremnum Pinnatum Skeleton Key.
  • Cây thực tế: 1 chậu từ 6 – 7 lá, rễ ổn định. Bạn có thể lướt đến ảnh cuối để xem hình cây thực tế.
  • Lưu ý: Hình chụp và kích thước được đo đạc thủ công nên có sai số và chênh lệch chút ít so với thực tế.

 

All in one