Cây Epipremnum Pinnatum Albo Variegated

(10 đánh giá của khách hàng)

165.000 

  • Ảnh minh họa thể hiện hình ảnh cây trưởng thành và những đặc tính dễ nhận biết của cây Epipremnum Pinnatum Var Albo.
  • Cây Epipremnum Pinnatum Var Albo thực tế: 1 chậu từ 3-4 lá có kích thước 4-6 cm, rễ ổn định.
  • Lưu ý: Hình chụp và kích thước được đo đạc thủ công nên có sai số và chênh lệch chút ít so với thực tế.
All in one