Cây Đuôi Công Freddie – Cây Calathea Freddie

(1 đánh giá của khách hàng)

79.000 

Cây đuôi công Freddie – Calathea Freddie

Chú ý: Chậu cây bán là ảnh 1, ảnh 2, ảnh 3 và ảnh 4.

Các ảnh còn lại minh hoạ cho việc đem cây sang trồng vào các chậu khác đẹp hơn.

All in one