Cây Anthurium Magnificum X

700.000 

Cây Anthurium Magnificum là một loài thực vật có hoa trong họ Ráy (Araceae).

  • Cây trưởng thành, nhiều lá
  • Loài này được Linden miêu tả khoa học đầu tiên năm 1865.
  • Cây lớn có nhiều lá size lá 25+ và từ 3 lá trở lên. cây to khoẻ đã thuần ở Việt Nam
All in one