Cây Anthurium Magnificum Verde (Hybrid) Size >25cm

1.100.000 

Cây Anthurium Magnificum Verde (hybrid) Size trung

Cây trưởng thành đạt kích thước hơn 90cm

Cây kèm chậu và đĩa đất nung như hình.

Đây là loài cây rất khoẻ và nhanh upsize, gần như không chết nếu đảm bảo theo đúng hướng dẫn chăm sóc.

All in one