Cây Anthurium Clarinervium Dark Form

950.000 

Cây Anthurium Clarinervium Dark Form

Những chiếc lá hình trái tim gân bạc nổi bật trên nền lá xanh đậm màu tối. Cây được trồng lâu trong nhà nên có 1 vài lá gốc vàng viền, mình đem ra ngoài sân thuần lại khi hậu bên ngoài nên lá mới khá to và đẹp hơn nhiều.

#clari #anthurium #caydeban #trangtrivuoncay

All in one